Flowform - a kert szíve

Az emberi szív összeköti az emberi belsőben és a külső kozmoszban lezajló folyamatokat és azokat egy ritmikus folyamatban egyesíti.
A Flowform különleges kialakítása révén lehetővé teszi a víz számára, hogy mozgása közben megnyilatkoztathassa a benne rejlő képességét, hogy ritmust hozzon létre.
Így a Flowform képes arra, hogy a víz belső minőségét ebben a ritmikus folyamatban összekösse a kozmosz erőivel és megnyissa a Flowformon keresztül áramló vizet a kozmikus erők számára.
Az a kert, ahol Flowform működik, valóban az egész környezetének gyűjtő és sugárzó központjává válik.

Mi a Flowform ( Élővíz-bölcső ) ?

Első ránézésre egy érdekes formájú csobogó, vagy csobogó-sor.
Azután feltűnhet, hogy a víz ebben a csobogóban nem össze-vissza és véletlenszerűen, hanem nagyon meghatározott rendben folyik:

A Flowform azzal a céllal tervezett műalkotás, hogy a rajta keresztül áramló vízben ritmikus, lemniszkáta-formájú mozgást idézzen elő.

A Flowform-módszert 1970-től kezdődően fedezte fel és dolgozta ki John Wilkes.

A Flowform-kutatások eredete

Kísérleti körülmények között létrehozhatóak olyan örvények és jellegzetes formák, amelyek megmutatják, hogy a vízben a rend, a ritmus és a metamorfózis erői rejlenek. (Az oldalsávon a felső kép egy ilyen kísérlet eredménye, egy ún. örvény-sor. Ez a forma meglepő módon, egyetlen egyenletes erőhatás eredményeképpen jön létre.)

A víz által megmutatkozó rend, ritmus és metamorfózis megfigyeléséből alakult ki a Flowform gondolata, annak érdekében, hogy olyan eszközt bocsássunk a víz rendelkezésére, amely segítségével zavartalanul kibontakoztathatja e benne rejlő lehetőségeket.

A Flowformok létrehozásának és kutatásának során John Wilkes felfedezte, hogy a vízben ritmikus mozgás jön létre, ha a megfelelő mértékű ellenállást sikerül létrehoznia az áramló folyadékban. 

John azóta is részt vesz a vízzel kapcsolatos számos nemzetközi kutatásban. A Nemzetközi Flowform Egyesületnek (International Flowform Association - IFA) jelenleg 20 csoportja van, mintegy 50 országban 2000 projektjük valósult meg.

A víz az élet alapja.

Befolyásolhatjuk-e a víz minőségét, hogy az életet minél jobban tudja támogatni?

További megfigyelések és kutatások alátámasztották, hogy a Flowformokban kialakuló ritmikus lemniszkáta-formájú mozgás előnyös a víz egészsége és vitalitása szempontjából.
Igazolták, hogy a Flowformon keresztüláramló víznek jótékony hatása van a növények fejlődésére: a növekedésre, a csírázás folyamatára és a termények eltarthatóságára.
Úgy tűnik, hogy a Flowformokon átáramló víz javítja a víz minőségét, ez pedig a növényi életre van kedvező hatással.

Élelmiszergyártás:

Az élelmiszer-technológiák kritikus kérdése, hogy mennyire lehet megőrizni az alapanyagok életet tápláló, fenntartó minőségeit. Ahol vizet használnak a gyártásban, lényeges, hogy az pozitív módon hasson. Több élelmiszergyártó üzemben használnak Flowformokat ennek érdekében.

Szennyvíztisztítás:

Flowformok már harminc éve lényeges alkotórészei több biológiai, derítőtavas szennyvíztisztító rendszernek. Alkalmazásuk mögött az a szándék húzódik meg, hogy ritmikus támogató környezetet biztosítsanak azoknak az élő organizmusoknak, amelyek a szennyezőanyagokat megemésztik.

Táj- és belsőépítészeti installációk:

A Flowformok kültéren és beltérben egyaránt népszerűek (egyenlőre külföldön), mert sokoldalúan alkalmazhatóak akár tájképi, akár belsőépítészeti elemként. Elegáns formájuk miatt önmagukban is dekoratívak, a bennük csobogó víz szemlélése pedig határtalanul elbűvölő. A patak csörgedezését vagy a tengerhullámok mormolását idéző hang frissítő, megnyugtató és vonzó atmoszférát teremt.

Biodinamikus mezőgazdaság:

A biodinamikus  mezőgazdasági termelés egyik fontos művelete a különleges preparátumokkal történő permetezés. Ezek elkészítése kisebb földterületek esetében kézzel is lehetséges, de a nagyobb gazdaságokban túlzottan sok időt vehet igénybe. Nagymennyiségű preparátum kikeverése könnyen megoldható Flowformok felhasználásával.

Magyarországi forgalmazó:

Hassmann Péter e.v.
2094 Nagykovácsi, Templom köz 2.
Tel: (06 30) 858 1001
e-mail: info@flowform.hu