A víz titkai

Annak ellenére, hogy a víz a leghétköznapibb dolgok egyike, lényegét tekintve alig tudunk róla valamit. A víz az élőhöz tartozik, az élet alapja. Megszokott, hétköznapi gondolkodásunk számára ez az élő még nem megragadható. Ahogy a víz kisiklik a kezeink közül, ugyanúgy siklik ki minden olyan gondolkodásmód „kezei közül” is, mely meg akarja ragadni. 

Nem véletlen, hogy a mai tudomány igazából nem tud mit kezdeni a homeopátiával és a homeopátiás szerek potenciálásának problémájával sem. Ezek a problémák szorosan összefüggenek a vízzel és az élettel – ebből fakadóan egy teljesen új gondolkodás,- és szemléletmóddal. 

Néhány egyszerű kísérlet segítségével rácsodálkozhatunk a víznek olyan tulajdonságaira, melyekből kiindulva megtehetjük az első lépéseket egy teljesen új irányba. 

Az egész emberiség számára kulcskérdés, hogy vannak-e, illetve a jövőben lesznek-e olyan emberek, akik kifejlesztik magukban azt a gondolkodást, mellyel az életbe, az élő folyamatokba lehet behatolni. Az is kulcskérdés, hogy ezekből az emberekből ki tud-e sugározni az emberiségbe ez a gondolkodásmód, és megefelelően tud-e hatni. Hiszen ami a Földön az ember által történik, annak elsősorban az emberi gondolkodás az alapja. 
Ez a jövőben kifejlesztendő gondolkodás alapvetően különbözik a ma megszokott merev, kötött, befejezett, fogalmakban való gondolkodástól.

Annyira, mint az élő különbözik a halottól.

Az előadás, mely főleg alapjelenségekre és kísérletekre épül és időtartama kb. másfél óra, hasznos lehet iskolákban (inkább felső tagozatban és még inkább középiskolában), valamint olyan közösségekben, ahol fontosnak tartják a környezetünkkel való kapcsolat új formáinak keresését és megújítását. Ezért szívesen megyek és beszélek a témáról, ahol erre igény mutatkozik. Ehhez csak egy telefonhívásra vagy egy e-mailre van szükség: 30/858 1001, vagy remedium@t-online.hu.


A téma rendkívül szerteágazó és kimeríthetetlen, számos összefüggése közül néhány, melyekkel érdemes lehet tovább foglalkozni:

metamorfózis a növényekben állatokban és az emberben;
projektív geometria az élet titkainak lehetséges megközelítéséhez;
Flowform-ok, melyek az emberi tevékenység által egyre jobban tönkretett víz újra elevenné tételének eszközei lehetnek;
a társadalom
felépítése és hármas tagolásának szükségszerűsége;
az ember felépítésének arányai
és ezek zenei összefüggései;
egy rendkívül jelentős és mélyen elültetett téveszme
az
emberi szívvel kapcsolatban.

Ezekről is szívesen beszélek, akár egy bevezető előadást követően..

Hassmann Péter